II. A LAKBERENDEZŐ TERVEZŐI SZOLGÁLTATÁSA

(a tervdokumentáció tartalma)

1. Elsődleges szolgáltatások:

interjúkészítés, feladatelemzés, feladatértelmezés

felmérés - felszerkesztés

funkcionális átértelmezés (ha szükséges)

berendezési terv (alaprajz)

falnézetek

téri ábrázolások (lépték nélkül)

gépészeti, elektromos berendezések telepítésének helye a lakberendezési

elvárásoknak megfelelően

fürdőszoba, konyha, stb. berendezési konszignáció (bútor + berendezési tárgyak összeállítási rajza)

építési-bontási tervek

burkolat kiosztási terv (padló, fal)

egyedi beépített bútorok terve: formai terv szerkezet nélkül

(burkolatok, beépített szekrények)

világítási terv, lámpa kiosztás (alaprajz, falnézet)

műleírás

akástextíliák kiválasztása, ajánlása (függöny, szőnyeg, dekor textil)

színtervek

díszítés, dekorálás ajánlása

társművészeti alkotások ajánlása

katalógusok, anyagminták bemutatása

tervezői művezetés (max. 5 alkalommal)

2. Különszolgáltatások:

- különleges technikát igénylő ábrázolás (számítógépes- vagy magas minőségű grafika, animálás, modellezés)
- tervmódosítás a már elfogadott változat után (a megbízó utólagos kérésére, vagy a kivitelező hibájából adódóan)
- vásárlásokban való részvétel
- az épület külső környezetének berendezése kereskedelmi forgalomban kapható
berendezési tárgyakkal
- költségbecslés, berendezési elemek költségvetése, költség összesítés


3. Speciális szolgáltatás:


-

Programterv készítése: alaprajzi szintű tervezés pl. lakásvásárlási tanácsadásnál.

III. A LAKBERENDEZÉSI MUNKA MENETE, A TERVDOKUMENTÁCIÓ TARTALMA
(elsődleges szolgáltatásoknál)

1. Előkészületi fázis:


-

Programegyeztetés, helyszíni és igényfelmérés.

-

Eredeti állapot felszerkesztése, M=1:50, M=1:100 ( eredeti építészeti rajz + felmérés alapján )

2. Vázlattervi szakasz:


-

Vázlattervek. ( funkcionális térszervezés, átalakítás berendezési terv formájában 2-3 változatban )

-

Magyarázó/látvány vázlattervek

-

Végleges berendezési terv ( alaprajz ) M=1:50

3. Kiviteli szakasz:


-

Berendezési terv M=1:50

-

Építési-bontási-, gépészeti -, világítási-, burkolási tervek a lakberendezési elvárásoknak megfelelően.

-

Téri ábrázolás

-

Szükség szerinti falnézetek

-

Általános műleírás, konszignáció

-

Színterv, anyag- és színminták, katalógusok bemutatása

4. A tervek megvalósításának támogatása


-

Társtervezői, kivitelezői egyeztetés, tervezői művezetés a helyszínen és/vagy a szakműhelyben ( max. 5 alkalom )

-

Tanácsadás, terveket nem igénylő kérdésekben

-

Vásárlásokban történő részvétel.

IV. A TERVDOKUMENTÁCIÓ PÉLDÁNYSZÁMA

V. A HONORÁRIUMSZÁMÍTÁS MÓDSZEREI


-

1. A berendezendő tér alapterülete alapján (Ft/m2)

-

2. Egyösszegű kölcsönösen kialkudott tervezési díj

-

3. Időráfordítás alapján számított díj (Ft/óra, Ft/nap) ( Elsősorban az előkészületi fázisban, tanácsadásnál és programterv készítésénél alkalmazható praktikusan.)

-

4. A beruházási költség százalékában megállapított díj

-

Ide tartoznak: burkolatok, szaniterek, bútorok, lámpák, függönyök, dekorok, szőnyeg

-

(Elsősorban résztervezési megbízásoknál lehet érvényesíteni pl. csak függönycsere, színajánlás, stb.)

-

5. A munka jellege megkívánta – belsőépítészetben használatos - díjszámítás, ami az előzőek kombinációja.

-

A tervezési díjtól függetlenül felszámítható költségek:

-

a kötelezőn túli tervpéldány

-

kiszállási díj

-

szállás (indokolt esetben, megegyezés szerint)

-

sürgősség - +50%-ig

-

egyéb extra igény

VI. DÍJTÉTELEK

Időráfordításos számítás
Lakberendezési tervezésnél( előkészületi fázis, programterv ), vásárlásokban történő részvételnél, kapcsolódó tér berendezésénél:
-1 nap ( 8 óra ): 50.000,-Ft
- ½ nap ( 5 óra ): 30.000,-Ft
- ¼ nap (3 óra): 20.000,-Ft
Lakberendezési tanácsadásnál, tervezői művezetésnél:
Az első óra 14.000,-Ft. A további órák díjtételeit lásd előbb.

2. A beruházási költség százalékában megállapított díj
>= 50 millió Ft: 3%, >= 10 millió Ft: 5%, >= 5 millió Ft: 7%, >= 1 millió Ft: 13%, 1 millió Ft alatt 15%

3. A berendezendő tér mérete alapján számított díj
Ennek kiszámításánál lehet figyelembe venni az alábbi bonyolultsági kategóriákat:
I. kategória: Átlagos tervezési igény: meglévő, vagy kereskedelemben kapható bútorokkal, tárgyakkal
II. kategória: Átlagon felüli tervezési igény: funkcionális térszervezés, átalakítás, összetett funkció, kislakás, bonyolult geometriájú terek, tetőtér, több szint, több generáció, egyedi bútortervezés
III. kategória: Magas szintű tervezési igény:reprezentatív terek berendezése (kastély, palota, kúria), műemléki környezet berendezése, különleges igény térarány változtatásra, bonyolult technikai berendezés elhelyezése, különleges anyagok, technológiák felhasználása, a részletformálás fokozott igénye
Megjegyzés: A konyha- és fürdőszoba-tervezés magasabb kategóriába sorolható.

Kategóriák - Árak

 I. kategória
4000-6000,-Ft/m2
 II. kategória
7000-14000,-Ft/m2
III. kategória
15000Ft/m2-től